Hotline: (08) 73099992 Tiếng Anh Tiếng Việt
 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ NGUỒN LỰC

 
Về cơ cấu: Đại diện trước pháp luật là Tổng giám đốc
Về nguồn lực: Chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và sáng tạo, ban quản lý giàu kinh nghiệm. Mỗi nhân viên luôn không ngừng học tập nâng cao trình độ tự hoàn thiện bản thân.